شرکت آبان پارت
2000 240 0933

قیمت برج خنک کننده

قیمت برج خنک کننده

قیمت برج خنک کننده تابعی از کیفیت مواد مصرفی در بدنه مانند رزین، الیاف یا ورق گالوانیزه است. برای کاربرد های صنعتی که کولینگ تاور در تمام سال مشغول به کار است باید حداکثر دقت در انتخاب قطعات برج خنک کننده به عمل آید.
نکته مهم به هنگام خرید برج خنک کننده بررسی جزییات فنی ارایه شده از سوی فروشنده برای دستگاه مورد نظر است. هم چنین هنگام تحویل گرفتن دستگاه خریدار باید همان مشخصات موجود در پیشنهاد فنی را با دستگاه مطابقت نماید. در این صفحه قیمت کلیه محصولات تولیدی توسط شرکت آبان پارت را ارایه شده است.

قیمت برج خنک کننده صنعتی

 • برج خنک کننده مکعبی 50 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 60 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 80 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 100 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 150 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 180 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 200 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 250 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 300 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 350 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 400 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 500 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 600 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 700 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 800 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)
 • برج خنک کننده مکعبی 1000 تن تبرید
 • (تماس بگیرید)

فهرست مطالب