شرکت آبان پارت
2000 240 0933

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن برج خنک کننده یکی از اجزای سیستم توزیع آب بر روی پکینگ در برج خنک کننده آبگردان است. از سایز 2 تا 12 اینچ تولید می شود. جنس آلومینیومی آن بعد یک یا دو فصل کاری برج خنک کننده نیاز به تعویض دارد ولی جنس برنجی دچار خوردگی نشده و تا سالها کار می کند. نکته مهم در مورد کلیه قطعات برج خنک کننده این است با بهترین کیفیت متریال و دقیق ترین روش ساخته شوند.
در این صفحه قیمت و مشخصات فنی سایز های مختلف اب پخش کن کولینگ تاور آبگردان با جزییات بیان شده است.

فهرست مطالب

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 2 اینچ

سایز لوله ورودی 2 اینچ
سایز لوله خروجی
4x32 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
20 (تن)
سایز لوله ورودی 3 اینچ
سایز لوله خروجی
6x40 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
50 - 30 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 3 اینچ

سایز لوله ورودی 4 اینچ
سایز لوله خروجی
6x50 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
100 - 60 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 4 اینچ

سایز لوله ورودی 5 اینچ
سایز لوله خروجی
4x75 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
150 - 125 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 5 اینچ

سایز لوله ورودی 6 اینچ
سایز لوله خروجی
4x90 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
250 - 175 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 6 اینچ

سایز لوله ورودی 8 اینچ
سایز لوله خروجی
6x90 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
500 - 300 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 8 اینچ

سایز لوله ورودی 10 اینچ
سایز لوله خروجی
8x90 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
700 - 600 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 10 اینچ

سایز لوله ورودی 10 اینچ
سایز لوله خروجی
6x110 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
700 - 600 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 10 اینچ آبگردان

سایز لوله ورودی 12 اینچ
سایز لوله خروجی
8x110 mm
جنس شفت
استیل | آهن
جنس
آلومینیوم | برنج
تناژ برج خنک کننده
1400 - 800 (تن)

اسپرینکلر ( آب پخش کن برج خنک کننده ) 12 اینچ

برج خنک کننده آبگردان

برج خنک کننده آبگردان که شکل هندسی آن مخروطی شکل می باشد، اکثرا برای استفاده در سیستم های تهویه به منظور خنک کاری چیلر به کار گرفته شده است. تجربه نشان داده است که بهره گیری از این مدل کولینگ تاور در صنعت رضایت مندی بهره بردار را به دنبال نداشته است. علت این موضوع خرابی مداوم آب پخش کن ها، سختی تعویض پکینگ و نبود قطره گیر در این مدل است.
در صفحه برج خنک کننده آبگردان شما میتوانید مشخصات فنی کلیه سایز های کولینگ تاور ابگردان را یافته و هم چنین قطعات یدکی مربوطه به خصوص پکینگ و کاهش دور و فن
 را مشاهده فرمایید.