برج خنک کننده

قطعات یدکی

پکینگ فیلم برج خنک کننده (6)

پکینگ اسپلش برج خنک کننده (6)

قطره گیر برج خنک کننده (6)

تجهیزات مکانیکی برج خنک کننده (6)

نازل (دوش) برج خنک کننده (12)

سیستم توزیع آب برج خنک کننده (6)

کویل برج خنک کننده مداربسته (2)

قطعات سازه ای برج خنک کننده (6)

تجهیزات جانبی برج خنک کننده (6)

فیلتراسیون برج خنک کننده (6)