طراحی برج های خنک کننده

یکی از مهمترین موضوعات در تاسیس یک واحد فرایندی طراحی و انتخاب برج خنک کننده متناسب با شرایط دمایی، نوع فرایند، کیفیت آب در گردش و دیگر پارامترهای موثر آن واحد می باشد. شرکت آبان پارت با توجه به تخصص خود در تامین برج های خنک کننده در زمینه های ذیل خدمات فنی و مهندسی ارائه می نماید:

– طراحی حرارتی برج بر اساس داده های ارائه شده کارفرما و تهیه منحنی عملکرد
– طراحی سازه منطبق بر آیین نامه های مهندسی
– انتخاب نوع، جنس و نحوه چینش پکینگ و کویل
– محاسبات مربوط به سطح حرارتی مورد نیاز برای رسیدن به دمای دلخواه
– طراحی سیستم پایپینگ و انتخاب نوع نازل برای بهترین حالت پاشش آب
– تهیه و تولید نقشه های اجرایی و قطعات مصرفی

Bitmap in CT_2_t

مشتریان ما