درباره ما

در صنایع امروز آب مهمترین فاکتور برای خارج کردن گرمای تولید شده در اثر فرایند از درون واحد صنعتی به محیط می باشد. آب با دمای بالا وارد برج خنک کننده شده و با استفاده از پدیده انتقال جرم حرارت خود را از دست داده و مجددا به سیکل کارکردی باز می گردد. لذا دو فاکتور طراحی و کیفیت قطعات برج خنک کننده عوامل موثری در افزایش راندمان واحد صنعتی اصلی به شمار می روند. طراحی صحیح برج خنک کننده مانع اتلاف منابع آب و انرژی شده و کیفیت ساخت برج خنک کننده نیز سبب صرفه جویی در هزینه ها میگردد.

آبان پارت

برای اطلاعات بیشتر

با ما تماس بگیرید

تلفن : ۸۶۰۲۹۲۷۱ - ۸۶۰۲۱۶۹۸

مشتریان ما