طراحی برج خنک کننده

طراحی برج خنک کننده یکی دیگر از زیر مجموعه های خدمات فنی است. یکی از مهمترین موضوعات در تاسیس یک واحد فرایندی طراحی و انتخاب برج خنک کننده متناسب با شرایط دمایی، نوع فرایند، کیفیت آب در گردش و دیگر پارامترهای موثر آن واحد می باشد. شرکت آبان پارت با توجه به تخصص خود در تامین برج های خنک کننده در زمینه های ذیل خدمات فنی و مهندسی ارائه می نماید:

  • طراحی حرارتی برج بر اساس داده های ارائه شده کارفرما و تهیه منحنی عملکرد
  • طراحی سازه منطبق بر آیین نامه های مهندسی
  • انتخاب نوع، جنس و نحوه چینش پکینگ و کویل
  • محاسبات مربوط به سطح حرارتی مورد نیاز برای رسیدن به دمای دلخواه
  • طراحی سیستم پایپینگ و انتخاب نوع نازل برای بهترین حالت پاشش آب
  • تهیه و تولید نقشه های اجرایی و قطعات مصرفی

لینک های مرتبط